Пожаревац-Голубац брза саобраћајница

Поводом изградње брзе саобраћајнице Пожаревац – Голубац, потребно је да се власници наведених катастарских парцела број:18822, 18823, 18824, 19537/1, 18825, 18826, 18958, 19537/2, 20700, 20692, 20686, 19593/2, 19537/3, 20702, 18759/2, 18759/1, 18758/2, 18760/1, 18758/1, 18757/3, 19098, 18761/1, 19097, 19096, 19095, 18761/2, 19094, 19093, 19018, 19099/1, 19017, 18960, 18959, 19099/2, 20771, 20784, 20789, 20758, 20759, 20760, 20761, 20749/1, 20749/2, 20750, 20751, 20740, 20741, 20742, 20744, 20723, 20730/1, 20734/1, 20735, 20708, 20716, 20720, 20722, 20745, 20746, 20747, 20748, 20706, 20705, 20704, 20703 КО Пожаревац,јаве Одељењу за имовинско правне послове Градске управе Града Пожаревца (канцеларија 135 и 136) са документацијом о власништву за предметне парцеле у периоду од 20.05. до 27.05.2022. године.

За све додатне информације позвати на телефон 012/539-638 и 012/539-648.

Брза саобраћајница

Поводом изградње брзе саобраћајнице Пожаревац – Голубац, потребно је да се власници наведених катастарских парцела број: 19122, 19124, 19125, 19126, 19127, 19128, 19130, 19136, 19143, 19306, 19307, 19308, 19309, 19310, 19311, 19329, 19314, 19313, 19312, 19331, 19332, 19330, 19333, 19334, 19335, 19336, 19337, 19338, 19339, 19340, 19341, 19342, 19343, 19345,19347, 19348, 19349,19350,19351, 19352,19353,19355,19357,19358,19359,19363,19364,19365,19366,19367,19368,19369,19370,19371,19372,19373,19374,19375,19376,19527,19529,19530,19531,19532,19534,19535,19536,19539,19541,19543, 19544,19545,19546,19547,19548,19588, 19589,19590,19591,19800 KO Пожаревац,  јаве Одељењу за имовинско правне послове Градске управе Града Пожаревца (канцеларија 134, 135 и 136) са документацијом о власништву за предметне парцеле у периоду од 06.05. до 17.05.2022. године.

За све додатне информације позвати на телефон 012/539-650 и 012/539-648.

Брза саобраћајница Пожаревац – Голубац

Поводом изградње брзе саобраћајнице Пожаревац – Голубац, потребно је да се власници наведених катастарских парцела број:  18475, 18474, 18473, 18472, 18471, 18470, 18469, 18468, 18467, 18466, 18465, 18464, 18463, 18462, 18461, 18460, 18459, 18458, 18457, 18456, 18455, 18453,18452, 18451, 18450, 18449, 18448, 18447, 18388, 18387, 18386, 18385, 18384, 18383, 18382, 18381, 18380, 18378, 18379, 18377, 18376, 18732, 18375, 18374, 18373, 18371, 18370, 18369,18368, 18367, 18366, 18354, 18353, 18352,18348, 18351, 18347, 18454, 18476, 18821,18818, 18817,18816, 18811,18503,18502, 18501, 18500, 18499, 18498, 18497, 18496, 18495, 18494, 18493, 18492, 18491, 18490, 18489, 18488, 18487, 18485, 18484, 18483, 18482, 18480, 18481, 18479, 18478, 18477 КО Пожаревац јаве Одељењу за имовинско правне послове Градске управе Града Пожаревца (канцеларија 134, 135 и 136) са документацијом о власништву за предметне парцеле у периоду од 04.05. до 11.05.2022. године.

За све додатне информације позвати на телефон 012/539-650 и 012/539-648.

БРЗА САОБРАЋАЈНИЦА ПОЖАРЕВАЦ-ГОЛУБАЦ

Због изградње брзе саобраћајнице Пожаревац – Голубац, потребно је да се власници наведених катастарских парцела број: 20817, 20823, 20809, 20307, 20306, 20305, 20303/26, 20303/22, 20303/21, 20303/20, 20303/18, 20303/17, 20303/16, 20303/15, 20303/14, 20303/13, 20303/12, 20303/11, 20303/10, 20303/9, 20303/7, 20303/8, 20303/6, 20303/5, 20303/3, 20303/2, 20300/3, 19978/2, 19978/1, 19990, 19989, 19988, 19987, 19986, 19985, 1998419983, 19982, 19981, 19980, 19979, 19976, 19973, 19972, 19971, 19970, 19968, 19967, 19945, 19966, 18349, 18350, 20684 КО Пожаревац,  јаве Одељењу за имовинско правне послове (канцеларија 134, 135 и 136) са документацијом о власништву за предметне парцеле у периоду од 04.04. до 08.04.2022. године.

За све додатне информације позвати 012/539-650 и 012/539-648.