Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 29. марта 2022. године, разматрало је захтев бр. 09-353-93/2022 од 10. марта 2022. године Станчић Мише из Пожаревца, за утврђивање локација за продају производа који се користе за Ускрс на површини јавне намене на територији Града Пожаревца за време трајања ускршњих празника, те на основу члана 82.Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени […]

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца Read More »